censorship magazine

اشعار نیما ایرانی

MY INSTAGRAM

چهارشنبه 13 بهمن 1395 19:47 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 1 نظر چاپ

my instagram :  irani5476 

 

 

برچسب‌ها: NIMAIRANI72

random words

دوشنبه 11 بهمن 1395 20:09 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 2 نظر چاپ

یک جمله ی ساده....

دوستت دارم من...

تو سخت میگیری..

کم شده از تو زن...

یه جاده لغزنده...

فرمون میلرزه...

کمر بندم پاره...

به مرگ می ارزه...

بوی بهار تو برف...

پیشواز نوروزی...

جز آدمک برفی...

نبوده من چیزی....

یادگار دیرین...

یه عطر رو میزی...

عصاره ات پخشه...

یک قطره ی ریزی....

میچکه از چشمام...

میزنم حرف با خود...

عشق چه بی معنا...

مخم منفجر شد....

از غم به شادی کوچ...

دو قطب نا همگون...

یه دنیا حقیقت...

آهای خدا ممنون....

با واژه های تلخ....

کاش نشم مسموم...

از یه مشت کتابه....

غم زده و مغموم...

صدای پلاستیک...

پر از هوا ترکید....

چه شوخی زشتی...

خیلی هنر کردید....

حرفای من را گوش....

میده این فرشته...

مرد درونم هم....

در حال هی گشته....

محو شدم از من....

جا پام رو سیمان....

اینجا یه چند تا مرد....

طرفداره نیمان....

نیما ایرانی

برچسب‌ها: nima irani