censorship magazine

اشعار نیما ایرانی

روز جهانی " منع کار کودک" گرامی باد.....

شنبه 23 خرداد 1394 01:59 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 0 نظر چاپ

 

 

 

وظیفه کودک " جنگیدن" نیست...... 

 

بلکه تنها " خندیدن" است.... 

  

 

از تهِ دل...... 

 

 

نیما ایرانی