censorship magazine

اشعار نیما ایرانی

random words

دوشنبه 31 شهریور 1393 00:50 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 0 نظر چاپ

random words

یکشنبه 30 شهریور 1393 01:13 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 0 نظر چاپ

گرمی آغوش - مجموعه شعر " شب شعر غصه ها "

جمعه 28 شهریور 1393 23:28 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 0 نظر چاپ

زُل میزنی به چشمام ، این آخرین باره...

تو میری و دل من ، پر از انتظاره...

هوای این خونه ، بی تو چه قدر سرده..

اشکای یخ کردم ، نمود این درده...

همه زندگیم بی تو شد دلهره

من عشقم با چشمات رقم میخوره...

چه قدر سرده دستای من این شبا...

هنوز این اتاق از نفسهات پُره....

شکسته شد بغضم ، سیرم از این دوری...

خسته شدم از این ، لبخند های زوری..

واسه همه غم هام ، یک مرحم بودی...

دل کندی از حرفام ، بانو به این زودی...؟؟!

همه زندگیم بی تو شد دلهره

من عشقم با چشمات رقم میخوره...

چه قدر سرده دستای من این شبا...

هنوز این اتاق از نفسهات پُره....

آرزوی شبهام ، گرمی آغوشه....

خون رگای من ، از بی کسی جوشه..

اقبال گیج من ، مشکی پُر رنگه...

هنوز هم بی تو ، با عشق تو جنگه...

همه زندگیم بی تو شد دلهره

من عشقم با چشمات رقم میخوره...

چه قدر سرده دستای من این شبا...

هنوز این اتاق از نفسهات پُره....

نیما ایرانی 2014

شعر مُرده - مجموعه شعر " شب شعر غصه ها "

جمعه 28 شهریور 1393 01:09 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 2 نظر چاپ

بزار این زندگی باز جو بگیره...
از یه خدای مفلوک خط بگیره...
بزار دنیا بزاره هی سربه سر...
منم ساخته شدم برای درد سر...
بزار این شعر توی نطفه بمیره..
بزار این قامت سرد مرگ بگیره..
بزار هشت گیر کنه باز قبل نُه..
بزار حراج شه شعرام بعد تو...
بزار فاصله بگیرم از خورشید...
ای ملت از رو به رو گُم شید...!
بزار حاجی بگیره بازم استخاره...
واسه کُشتن مصرع و استعاره...
همه زندگیم پهن شده رو دایره...
دارم میرم جهنم ، کی حاضره...؟؟!
بزار هنر ببازه ، با اخمی...
به مخاطب دچار بد فهمی...
بزار بدن بلرزه از آزادی..
آره با تواَم ، با تو که رای میدادی...
دارم زوری میخندم با سیگاری...
دلت خنک شد ، حالا درچه حالی...؟؟ 

نیما ایرانی

random words

چهارشنبه 26 شهریور 1393 00:34 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 0 نظر چاپ